Inspraakbijeenkomst Wonen en Zorg

wonenzorgDe gemeenteraad van Nijmegen wil graag een visie opstellen over het onderwerp Wonen en Zorg. Daarbij wil de raad de stad van harte betrekken. Om tot een set uitgangspunten voor die visie te komen wil de raad graag horen wat er leeft op dit onderwerp.

U bent van harte welkom om deel te nemen aan een brede inspraakbijeenkomst op woensdag 9 november. De raad nodigt inwoners(organisaties) en wijkraden uit, maar ook bijvoorbeeld vertegenwoordigers van zorginstellingen en woningcorporaties. De raad wil graag breed georiënteerd raken op wensen en behoeften die leven in Nijmegen.

Lees meer...

 

Veilig verkeer Nederland op platformvergadering van 3 oktober

22 9 2016 11 23 51
Het bewonersplatform heeft van Veilig Verkeer Nederland een schrijven ontvangen over een actie om de weggebruikers erop te wijzen dat de wijk een 30-kilometerzone is.
Wij horen vaak signalen uit de wijk dat niet iedereen zich daarvan bewust is of zich daaraan houdt. Door kronkelige straten en het vaak ontbreken van duidelijke stoepen kunnen gevaarlijke situaties ontstaan, zeker voor jonge weggebruikers.
Het platform heeft daarom contact gezocht met VVN en een actiepakket aangevraagd.
Vanwege vakanties kunt u zich voorstellen dat antwoorden wat op zich hebben laten wachten. Maar nu kunnen we melden dat op de platformvergadering van 3 oktober a.s. VVN een presentatie zal komen geven over de 30 KM zone en hoe die te handhaven.

De vergadering begint om 20.00 uur en is in de Prins Clausschool 4oe straat. Het tweede agendapunt is gelijk de presentatie. De vergadering is, zoals altijd, openbaar, dus ook niet platformleden zijn van ganser harte welkom.

 

Dassen krijgen steuntje in de rug

DasHet Populierenbos gelegen tussen DELA en het woonwagencentrum aan de Streekweg dat een jaar of 40-50 geleden als tijdelijk productiebos is aangelegd, is aan het einde van haar levensduur gekomen. Wanneer hier niets aangedaan wordt raakt het bos in verval en zullen alle bomen over een jaar of tien omgevallen zijn terwijl we juist graag dit bos willen behouden. Door de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap is verder een plan bij de gemeente ingediend om een beter leefmilieu te creëren voor de stadse dassen die in het Populierenbos leven.
De gemeente staat positief tegenover dit plan en heeft aangegeven een financiële bijdrage te willen leveren vanuit het programma Groen Verbindt.
Omdat zowel de gemeente, als de vereniging Cultuurlandschap als de Stichting de Zevensprong aangeven dat voorzichtig moet worden omgesprongen met de aanwezige natuur en we die niet alleen willen behouden maar ook willen verrijken, heeft men gezamenlijk een voorstel geformuleerd dat tijdens een bewondersavond aan u gepresenteerd wordt. Dit voorstel zorgt, in plaats dat het bos in verval raakt, voor een duurzaam behoud van dit bos waarin flora en fauna wordt verrijkt en een betere leefomgeving zal worden voor de dassen en andere flora en fauna.

Op maandag 3 oktober wordt die bewonersavond georganiseerd met als onderwerp dus de stadse dassen in het Populierenbos.
U bent vanaf 19.00u van harte welkom in het Creatief Centrum Nijmegen Tolhuis 44-44. De avond is georganiseerd door de gemeente, de Stichting de Zevensprong Dukenburg (Werkgroep Groen en Cultuurhistorie) en de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap.

Tijdens de avond zal worden uitgelegd welke onderzoeken zijn uitgevoerd en welke voorbereidingen tot nu toe zijn getroffen. Natuurlijk is er na de presentatie gelegenheid voor het stellen van vragen.

 

Voorlopig geen Skaeve Huse bij Weezenhof

skaeve huse3De geplande bouw van 8 Skaeve Huse aan de Stadbroekseweg bij de Weezenhof Is voorlopig van de baan.

De Raad van State oordeelde afgelopen woensdag 17 augustus dat de gemeente Nijmegen onvoldoende het maatschappelijk belang van de Skaeve Huse heeft kunnen duidelijk maken, afgezet tegen het belang van de naastgelegen kwekerij Kokke. In de gemeentelijke plannen was sprake van plaatsing van een windhaag tussen het weiland waarop de Skaeve Huse zouden komen en de kwekerij van Kokke. Deze windhaag zou, zo betoogde Kokke, nadelig zijn voor de kwekerij door wortelvorming en eventuele plantenziektes. Ook zou Kokke beperkt worden in het eventueel sproeien van zijn gewassen.

Al eerder had de Raad van State de plannen van de gemeente in hun toenmalige vorm verworpen en de gemeente gevraagd de plannen op een aantal punten te herzien, danwel de raad te vragen een nieuwe motivatie voor bijvoorbeeld de houtwal aan te dragen. Gemeente Nijmegen diende echter precies hetzelfde plan in alleen werden een aantal vormfouten v.w.b. de publicatie verbeterd. Met nu als resultaat dat de Raad van State heeft besloten het plan af te wijzen.

Gemeente Nijmegen moet nu met een geheel nieuw plan komen waarin de tekortkomingen volgens de Raad wél zijn opgelost. Waarbij de gehele procedure opnieuw gevolgd moet gaan worden. Of gemeente Nijmegen dat ook gaat doen is nog niet duidelijk. Duidelijk is wel, dat de bouw voorlopig dus niet van start gaat.

De volledige tekst van de uitspraak vindt u hier

 

Zoeken op de site

Weerbeeld

Weezenhof

Copyright © 2016 Weezenhof Centraal. All rights reserved.
// //