Vervolg Inspiratieavond toekomst Weezenhof

Ter herinnering: op maandag 22 januari a.s. is de tweede Inspiratieavond . Als bewoners hebben we het initiatief genomen om zelf ideeën te ontwikkelen over hoe we willen dat onze wijk, de Weezenhof, er in de toekomst uit ziet. De eerste keer hebben we dat als bewoners van de Weezenhof onder ons gedaan.
Deze keer hebben we ook andere organisaties uitgenodigd, zoals de gemeente, winkeliers, de grondeigenaar, de school etc.
We kunnen misschien niet alle ideeën realiseren, maar door zelf het initiatief te nemen, kunnen we wél helder maken wat wij, bewoners van de Weezenhof, belangrijk vinden!
De volgende stap is het bespreken van onze ideeën met vertegenwoordigers van de hiervoor genoemde organisaties, zal dus plaatsvinden op maandagavond 22 januari 2018. U bent welkom in de aula van de Prins Clausschool vanaf 19.00 uur met thee en koffie. Om 19.30 uur is de aanvang van het programma
Afronding zal zijn circa 22.15 uur

Lees meer.... Vervolg Inspiratieavond toekomst Weezenhof

Bewoners Weezenhof aan het woord!

Aanleiding

De perikelen rond de nieuwbouw van het winkelcentrum Weezenhof hebben duidelijk gemaakt dat de bewoners in een positie zitten die het best te omschrijven is met:  “afwachten in onzekerheid”. Wanneer de personen en instanties die betrokken zijn in de plannenmakerij eruit zijn dan wordt een voorstel gelanceerd en kunnen wij, bewoners, daarop reageren. Het is dan maar de vraag of er met de belangen en wensen van de bewoners van Weezenhof rekening is gehouden.

Voor zover wij zijn geïnformeerd gaat het niet alleen om de herbouw van een winkelcentrum maar ook om zorg-gerelateerde woningen die boven dat nieuwe winkelcentrum zouden moeten komen.

Onlangs was ook de Prins Clausschool in het (landelijke) nieuws; er dreigt een tekort aan docenten en ouders wordt/is gevraagd voor de klas te gaan staan om te voorkomen dat kinderen naar huis gestuurd moesten/moeten worden.

Twee verschillende zaken die allebei de leefbaarheid en de toekomstbestendige ontwikkeling van Weezenhof raken.

De overeenkomst is dat de bewoners in de afwachtende positie zitten,

Anderen (projectontwikkelaar resp. Schoolbestuur) maken plannen (of niet) en de bewoners komen niet aan het woord.

Lees meer.... Bewoners Weezenhof aan het woord!

Dukenburg's Goud

Na het fotoboek "Dukenburg Dichterbij", waarin je het Dukenburg van nu terug kunt vinden, heeft fotografe Jacqueline van den Boom zich meer in de geschiedenis van Dukenburg verdiept.
Met de mensen van de Canon van Dukenburg heeft ze daarover een tentoonstelling samengesteld.
Ook de foto's uit het boek zijn te zien, maar natuurlijk nog veel meer! U bent van harte uitgenodigd om bij de opening aanwezig te zijn.
Die is zaterdagmiddag 10 december om 14.00 uur in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis (de Mariënburgkapel naast Lux).

Dukenburgs Goud

Inspraakbijeenkomst Wonen en Zorg

wonenzorgDe gemeenteraad van Nijmegen wil graag een visie opstellen over het onderwerp Wonen en Zorg. Daarbij wil de raad de stad van harte betrekken. Om tot een set uitgangspunten voor die visie te komen wil de raad graag horen wat er leeft op dit onderwerp.

U bent van harte welkom om deel te nemen aan een brede inspraakbijeenkomst op woensdag 9 november. De raad nodigt inwoners(organisaties) en wijkraden uit, maar ook bijvoorbeeld vertegenwoordigers van zorginstellingen en woningcorporaties. De raad wil graag breed georiënteerd raken op wensen en behoeften die leven in Nijmegen.

Lees meer.... Inspraakbijeenkomst Wonen en Zorg

Dassen krijgen steuntje in de rug

DasHet Populierenbos gelegen tussen DELA en het woonwagencentrum aan de Streekweg dat een jaar of 40-50 geleden als tijdelijk productiebos is aangelegd, is aan het einde van haar levensduur gekomen. Wanneer hier niets aangedaan wordt raakt het bos in verval en zullen alle bomen over een jaar of tien omgevallen zijn terwijl we juist graag dit bos willen behouden. Door de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap is verder een plan bij de gemeente ingediend om een beter leefmilieu te creëren voor de stadse dassen die in het Populierenbos leven.
De gemeente staat positief tegenover dit plan en heeft aangegeven een financiële bijdrage te willen leveren vanuit het programma Groen Verbindt.
Omdat zowel de gemeente, als de vereniging Cultuurlandschap als de Stichting de Zevensprong aangeven dat voorzichtig moet worden omgesprongen met de aanwezige natuur en we die niet alleen willen behouden maar ook willen verrijken, heeft men gezamenlijk een voorstel geformuleerd dat tijdens een bewondersavond aan u gepresenteerd wordt. Dit voorstel zorgt, in plaats dat het bos in verval raakt, voor een duurzaam behoud van dit bos waarin flora en fauna wordt verrijkt en een betere leefomgeving zal worden voor de dassen en andere flora en fauna.

Op maandag 3 oktober wordt die bewonersavond georganiseerd met als onderwerp dus de stadse dassen in het Populierenbos.
U bent vanaf 19.00u van harte welkom in het Creatief Centrum Nijmegen Tolhuis 44-44. De avond is georganiseerd door de gemeente, de Stichting de Zevensprong Dukenburg (Werkgroep Groen en Cultuurhistorie) en de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap.

Tijdens de avond zal worden uitgelegd welke onderzoeken zijn uitgevoerd en welke voorbereidingen tot nu toe zijn getroffen. Natuurlijk is er na de presentatie gelegenheid voor het stellen van vragen.

Cookies maken het voor ons makkelijker u te bedienen met onze website. Dit zijn cookies die door onze site zelf worden gezet en alleen door de site zelf kunnen worden gelezen. Deze cookies worden uitsluitend gebruikt voor functionaliteit van de site.
Door op Akkoord te klikken gaat u hiermee akkoord.