Welkom in Weezenhof

previous arrow
next arrow
 

Bewoners Weezenhof aan het woord!

Aanleiding

De perikelen rond de nieuwbouw van het winkelcentrum Weezenhof hebben duidelijk gemaakt dat de bewoners in een positie zitten die het best te omschrijven is met:  “afwachten in onzekerheid”. Wanneer de personen en instanties die betrokken zijn in de plannenmakerij eruit zijn dan wordt een voorstel gelanceerd en kunnen wij, bewoners, daarop reageren. Het is dan maar de vraag of er met de belangen en wensen van de bewoners van Weezenhof rekening is gehouden.

Voor zover wij zijn geïnformeerd gaat het niet alleen om de herbouw van een winkelcentrum maar ook om zorg-gerelateerde woningen die boven dat nieuwe winkelcentrum zouden moeten komen.

Onlangs was ook de Prins Clausschool in het (landelijke) nieuws; er dreigt een tekort aan docenten en ouders wordt/is gevraagd voor de klas te gaan staan om te voorkomen dat kinderen naar huis gestuurd moesten/moeten worden.

Twee verschillende zaken die allebei de leefbaarheid en de toekomstbestendige ontwikkeling van Weezenhof raken.

De overeenkomst is dat de bewoners in de afwachtende positie zitten,

Anderen (projectontwikkelaar resp. Schoolbestuur) maken plannen (of niet) en de bewoners komen niet aan het woord.

 

Platform Weezenhof laat de bewoners aan het woord

Het Platform Weezenhof vindt het van wezenlijk belang dat wij allen als bewoners wél vanaf het begin een stem hebben in de toekomstige ontwikkelingen van onze wijk. Daarvoor hebben we op
20 november 2017 vanaf 19.30(inloop vanaf 19.00 uur) uur in de aula van de Prins Clausschool een bijeenkomst georganiseerd. Alle bewoners uit de Weezenhof zijn hier van harte welkom!

Uitgangspunt van deze inspiratieavond is het in kaart brengen van de wensen van de bewoners van Weezenhof met betrekking tot de toekomst van de wijk. Wat het platform betreft gaat dit niet alleen om voorzieningen zoals een winkelcentrum, maar om zaken als kinderopvang, basisschool en zorgvoorzieningen voor ouderen en jongeren. Wat zijn de noodzakelijke voorzieningen om wonen in Weezenhof leefbaar en toekomstbestendig te maken en te houden. Welke voorzieningen, en welk beleid is er nodig om dat te realiseren. Ook komt de vraag aan de orde: Wat kan ik zelf doen om een positieve bijdrage te leveren aan het realiseren van de geëxpliciteerde behoefte en wensen.

 

Van die bijeenkomst wordt een samenvatting gemaakt en die wordt gepresenteerd op een tweede bijeenkomst op 22 januari 2018. Op de bijeenkomst in januari worden alle partijen uitgenodigd die betrokken zijn in het maken van plannen de Projectontwikkelaar Hendriks, de ondernemers van de winkelcentrum, het schoolbestuur, de directie en personeel van de Prins Clausschool, Oudervereniging PCS en de MR PCS., Kion en nader te identificeren anderen.

De bijeenkomsten worden professioneel begeleid door Infinite Inspiration[1].

Meldt je nu aan voor de bijeenkomst van 20 november via de site van Weezenhofcentraal, kies  voor de menu-optie “bewonersplatform” en daarna voor “contact” vermeldt je naam en email adres. We kunnen vooraf nog aanvullende informatie over deze bijeenkomst sturen (Graag aanmelden voor 12 november 2017).

 

Namens het bestuur van Platform Weezenhof

Carel van Nahuijs

 

Binnenkort in Weezenhof
Geen evenementen